hetbegin008c

Na de val van Ceaucescu in december 1989 werd in de ganse wereld de toestand van de bevolking in Roemenië bekend. De laatste jaren van deze dictator en zijn vrouw Elena hadden een zware tol geeist van de inwoners. Het land had geen buitenlandse schuld meer maar zijn burgers hadden ook niks meer. Er was praktisch geen eten, geen kleding, geen verlichting, geen medicamenten...  

 stadhuis inzameling

 

Rond de kerstdagen 1989 werd in West-Europa kleding, voeding enz ingezameld, ook in het stadhuis van Geel kwamen de mensen de gangen volzetten. De solidareiteit was enorm. Eerst werd alles via het Rode Kruis in treinwagons ter plaatse gebracht. 

 

 

 

famsupp4a

 

21 december 1989 neemt de Geelse gemeenteraad een officiële principiële beslissing tot adoptie van een Roemeens dorp. Slatina-Timis werd voorgesteld omdat we daar sinds 1987 contact hadden met 2 families: de familie Supp in Slatina-Timis centrum en de familie Milotta in Sadova Veche.

 

  

 

 

9 januari 1990 krijgt het Geelse stadbestuur van het Europees Coördinatiekomitee "Opération Villages Roumains" officieel het bericht dat Slatina-Timis als adoptiedorp aan Geel werd toegewezen.

 

Er werd een comité gevormd met afgevaardigden van elke parochie. 4 Larumnaars trokken in januari 1990 voor de eerste keer naar Slatina-Timis. 25 jaar geleden reed het eerste konvooi vanuit Geel naar Slatina-Timis. Ze reden door Timisoara waar de revolutie begon.  

Foto's gemaakt door de 4 pioniers.{gallery}revolutie{/gallery}

1ste comité in Slatina-Timis januari 1990                                         cadeaus voor het Geelse gemeentebestuur januari 1990

1stecomitestacadeausa

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een dia-montage, samengesteld met de foto's van de eerste reis naar Roemenië, werd naar elke parochie gegaan. Huis aan huis werden bons verkocht in gans Geel en met de opbrengst daarvan werd een groot konvooi hulpgoederen samengesteld. Folders werden opgesteld en in alle Geelse brievenbussen gepost.

deel folder 1                                                                                          deel folder 2

folder1afolder2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Dams reed met een opligger naar ginder met in zijn zog een hele ploeg medewerkers. Er werden zo verschillende konvooien georganiseerd, de firma's reden altijd gratis: Dams transport, Frans Van Doninck van firma Huvatrans, Bart Schoeters met Jos van 't Bakhuis. Het comité zorgde voor de documenten en de goederen

 bananendozenhulpgoederenST

 

 

 

 

 

 

 

Van 22 juni tot 8 juli 1990 was de dansgroep van de school, 33 kinderen tussen 10 en 14 jaar, 5 volwassen begeleiders, 4 landbouwers en 3 muzikanten te gast in Geel. Ze traden op tijdens het stadsfestival, in Bobbejaanland en op verschillende andere plaatsen. Ze verbleven in Geelse gastgezinnen wat de band tussen Gelenaars en inwoners van Slatina nog sterker maakte. Jef De Busser zorgde voor gratis vervoer. {gallery}albumkinderdansgroep{/gallery}

 roemrest1992

Veel Geelse organisaties gaven voorstellingen of organiseerden een activiteit ten voordele van het Roemeniëcomité. Vanaf 1992 wordt jaarlijks het Roemeens Restaurant georganiseerd, dat in 2016, 21 februari voor de 25ste keer plaatsvindt.

 

 

Van 1 tot 14 september 1993 was de folkloregroep Slatinoara te gast in Geel en 8 deelnemers vanuit het gemeentebestuur van Slatina-Timis. Deze keer bestond de dansgroep uit volwassenen, ook zij logeerden allemaal in gastgezinnen.{gallery}albumfolkloregroep{/gallery}

De officiële verbroedering tussen Geel en Slatina-Timis gebeurde op de gemeenteraad in Geel van 30 maart 1992, in april heeft een grote delegatie van het Geelse stadsbestuur Slatina-Timis bezocht.

slatinaschepencollege1992aslatinaschepencollege1992b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de gemeenteraad van 14 maart 1994 werden de oprichting en de statuten van de VZW Geels Roemeniëkomitee goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd in het staatsblad. De VZW is een gemengde VZW met 10 vertegenwoordigers van de politieke partijen evenredig met hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad en 10 leden van uit het Roemeniëcomité. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden vanuit de politieke fractie en 3 leden vanuit de comitéfractie. De overige leden van het Roemeniëcomité zijn toegevoegde leden zonder stemrecht.