De nationale gezondheidswetten, terugbetalingen door CJAS alle Roemeense wetten daaromtrent veranderen voortdurend. Wordt de gezondheidszorg geprivatiseerd? Blijft de gezondheidszorg betaalbaar in Roemenië? Alles wordt in vraag gesteld.ADAM de mutualitische beweging biedt een oplossing voor deze vragen. De patiënten zijn zeker van een goede, niet-corrupte gezondheidszorg. Het personeel dokters, verpleegsters enz. zijn zeker van hun loon. ADAM sluit het contract met de CJAS (regionale ziektekas) af en betaalt het loon (ook als de CJAS te laat betaalt). Het ganse project kan niet zomaar worden gekopieerd, daarvoor zijn de financiële inspanningen voor de infrastructuur: gebouwen en uitrusting te groot. Daarom worden er nu ook CLS  in Roemenië opgestart dit zijn lokale gezondheidsraden die in overleg met gemeentebesturen, plaatselijke medici en gemotiveerde vrijwilligers de best mogelijke gezondheidszorg aanbieden. Dit alles wordt gecoördineerd door TON (The open network for community development)

ADAMSlatina-Timis is als pilootproject gestart en kreeg hiervoor ook internationale erkenning.Innsbruck4a

Van 10-12 mei 2006 werd in Innsbruck de XXIII Staten Generaal gehouden van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) onder het thema "De toekomst van publieke dienstverlening". Deze Staten Generaal gaat om de 3 jaar door in een ander Europees land. Binnen dit congres werd een speciale sessie gewijd aan "Jumelages en sociale inclusie: hoe de bevolking betrekken, hoe diversiteit weergeven".

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) diende o.a. het project Geel – Slatina-Timis in. Zes "beste praktijkvoorbeelden" binnen Europa werden uiteindelijk geselecteerd en kregen de gelegenheid hun werking voor te stellen met een stand. Binnen deze 6 "beste praktijkvoorbeelden  " werden er 4 uitgekozen om hun project mondeling voor te stellen en deel te nemen aan een ronde tafel tijdens de sessie over jumelages. Meer dan 1.400 deelnemers, gespreid over36 landen, namen deel aan deze internationale conferentie.

Innsbruck1a

Innsbruck3a2

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsbruck2a 

 

 

 

 

 

 

 

In de verantwoording van de keuze konden we lezen:

"Zes praktijkvoorbeelden rond jumelage die wezenlijk bijdragen tot sociale inclusie worden voorgesteld. Zij werden erkend als inspirerende en motiverende projecten die sociale inclusie promoten evenals Europese samenwerking en aldus dienen als een voorbeeld van actief Europees burgerschap".

Als gevolg van deze erkenning werd er een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan de slotdag van het vierdaagse trainingsprogramma "Stedenbanden: een waardevol instrument voor de gemeente en Europa georganiseerd door het "Platform Europese Stedenbanden Nederland" in Den Haag op 4 juli 2007.

 

Kristien Bonneure belichtte in december 2009 voor de radioreeks "Roemenië kreunt onder de crisis" van Radio1 de rol van het vrijwilligersorganisaties en de rol van de vele Vlaamse comités. Zij was in Slatina-Timis voor een reeks interviews.

kristienbonneure1akristienbonneure2a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de reeks "20 jaar na de val van het communisme" bracht VRT1 in december 2009, ook een uitzending over het werk dat ADR-Vlaanderen sinds 20 jaar in Roemenië verricht. Als voorbeeld werd Slatina-Timis gekozen omdat daar de verwezelijkingen ook getoond konden worden. Stefan Blommaert verzorgde met een opnameploeg de reportage.

vrta1vrtb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 juli 2009 bezocht het koningspaar tijdens hun staatsbezoek aan Roemenië  Cristian, een dorp verzusterd met Leuven. In kader van het sociale luik van hun bezoek, naast het economische en academische, gaf Jozef Goebels, als voorzitter van ADR-Vlaanderen, een overzicht van de overgang van humanitaire noodhulp naar structuele hulp en stelde  Johny Suru de werking van ADAMSlatina voor aan het koningspaar.

koningspaar1a

koningspaar 2b 

 

 

 

 

 

 

 

De Belgische ambassadeur, dhr Philippe Beke bracht reeds verschillende bezoeken aan Slatina-Timis .

15 Juli 2011 was er het eerste bezoek van de ambassadeur en zijn vrouw aan Caransebes en Slatina-Timis. In Caransebes werd hij ontvangen door de burgemeester Marcel Vela. Johny Suru legde de werking van ADAMS uit en benadrukte het belang van de thuiszorg. De auto's van het Wit-Gele Kruis Antwerpen werden officieel overhandigd aan ADAMS. Daarna bezochten ze Slatina-Timis tijdens de ontvangst op het gemeentehuis werd de samenwerking van 21 jaar tussen Geel en Slatina-Timis voorgesteld. In de bovenzaal van het medisch centrum legde Johny een overzicht gegeven van de werking van ADAMS.

Belgambasslatina1aBelgambasslatina3a

 

 

rafila1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In november 2012 was hij met staatssecretaris van gezondheid A. Rafila in Resita waar door TON het gezondheidsmemorandum werd voorgesteld daarna brachten zij een bezoek aan Slatina-Timis.

 

 

 

 

Op 7 mei 2013 bezocht de Belgische ambassadeur samen met staatssecretaris Raed Arafat het medisch centrum. In de lokale kranten verschenen verschillende artikels hierover, in de "Express de Banat" ook een fotoreeks. 

bekearafat

arafat